In Nature

Операция “Браво“

Влизате в ролята на военен от спец частите. Вашият отряд е изпратен на специална мисия, но по пътя нещата се объркват.


12-60

2-6

Операция “Присмехулник“

Влизате в ролята на участник в игра за оцеляване. Трябва да преодолеете препятствията в играта.


12-60

2-6

Поход на волята

Влизате в ролята на военен от спец частите. Вашият отряд е изпратен на специална мисия, но по пътя нещата се объркват.


20 - 100

3-6

Влизате в ролята на военен от спец частите. Вашият отряд е изпратен на специална мисия, но по пътя нещата се объркват.

Времетраене 12-60 Брой души 2-6

Влизате в ролята на участник в игра за оцеляване. Трябва да преодолеете препятствията в играта.

Времетраене 12-60 Брой души 2-6

Времетраене 20 - 100 Брой души 3-6